XII. Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál - účinkující

Program festivalu


9.6.2016 11.6.2016
16:00 Zahájení festivalu Tillichovo nám. 9:30 - 10:30 Vystoupení pro seniory DpS Nezdenice
Csicsergők, Kud Rudar, Přípravné oddělení 14:00 - 20:00 Jarmark tradičních výrobků Tillichovo nám.
Světlovánku, DFS Světlovánek, CM ZUŠ 15:30 - 16:30 "Roztančené město" - hudební pozvánka souborů
u Mariánského sloupu, budovy MěÚ a pošty
10.6.2016 17:00 - 19:30 Hlavní festivalový program Tillichovo nám.
9:00 Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ KD Bojkovice 20:00 - 24:00 Večer u cimbálu Tillichovo nám.
14:00 Přijetí souborů starostou města Bojkovice 12.6.2016
19:00 „S písničkú do Komně“ Komňa 9:00 Prohlídka města Luhačovice
17:00 Bílokarpatské slavnosti Uherský Brod
Kud Rudar

Účinkující


Here Ma'ohi - Velikonoční ostrovy


Na opačné straně světa nalezneme „Velikonoční ostrov“, „Oči, které hledí do nebes“, „Pupek světa“, nebo „Velkou zem“, v jazyce domorodců „Rapa nui“. Více než rozmanitost názvů ostrova Tichého oceánu se však lidem vybaví tajuplné sochy Moai, které zde vytvořila unikátní a izolovaná kultura. O její představení lidem v České republice se snaží paní Jana Bürger prostřednictvím projektu Rapa Nui, který také podporuje vzdělávání obyvatelů ostrova v dalekém Chile a znovuzalesnění ostrova. Součástí projektu je skupina Here Maohi, která nám představí tradiční, exotické tance, jež jsou nedílnou součástí života ostrovanů.
Here Maohi - Velikonoční ostrovy Here Maohi - Velikonoční ostrovy Here Maohi - Velikonoční ostrovy Here Maohi - Velikonoční ostrovy

Csicsergők - Maďarsko


Vesnice Üllés se nachází v jihovýchodní části Maďarska, nedaleko od Szegedu. Většinu lidí zde živí zemědělství. Oblast je známá také svým vínem a pěstováním pepře. Odtud do Bojkovic přijede soubor Csicsergők, který příští rok oslaví 40. výročí své existence. Repertoár zahrnuje různé maďarské tance z celé karpatské pánve. Kromě představení pestré maďarské lidové kultury věnují členové soubor velkou péči krojům, často je šijí rodiče i samotní tanečníci. Soubor sklízí úspěch na zahraniční i domácí scéně, v Maďarsku získali několik ocenění. Ze stočlenného souboru na Světlovský bál dorazí skupina třiceti tanečníků a muzikantů.
Csicsergők - Maďarsko Csicsergők - Maďarsko Csicsergők - Maďarsko Csicsergők - Maďarsko

Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina


V městečku Ugljevik žijí ve většině Srbové. Leží totiž v Republice Srbské, jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny. Z Ugljeviku přijede na Světlovský bál umělecký soubor RUDAR. Funguje už od roku 1976, letos tedy bude - stejně jako Světlovánek - slavit své 40. výročí. V současné době má 350 členů rozdělených do šesti složek muzikantů, zpěváků a tanečníků. Do Bojkovic zavítá soubor RUDAR v třicetičlenné sestavě a v ručně šitých a zdobených krojích předvedou balkánský folklor. V podání tanečníků z Bosny a Hercegoviny se tak můžeme těšit na choreografie ze srbské Šumadije, Niši i chorvatské Liky.
Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina

DFS Žochárik - Slovensko


Dětský folklórní soubor Žochárik má za sebou prvních 13 let existence. Poprvé se tanečníci veřejnosti představili na Vánočním koncertě v prosinci roku 2013. Soubor funguje při základní umělecké škole v Topoľčanech, slovenském městečku ležícím v Nitranském kraji. Světlovánek a Žochárik už jsou kamarádi, tanečníci se seznámili na loňském festivale v Trenčianské Turné a chtějí se potkávat dál, proto chvíli po bále vyrazí na návštěvu do Topolčan i mladší tanečníci z Bojkovic. Soubor Žochárik přijede na Světlovský bál v pětadvacetičlenné sestavě a zatančí choreografie z oblasti Horehroní nebo Oravy.
DFS Žochárik - Slovensko DFS Žochárik - Slovensko DFS Žochárik - Slovensko DFS Žochárik - Slovensko

FS Ovčák - Hovězí


Valašský soubor písní a tanců Ovčák byl založen v roce 1976 a působí v obci Hovězí v oblasti Valašsko - Horní Vsacko. V dubnu oslavil folklorní soubor Ovčák 40 let své existence. Členové podle svých slov chtějí předávat lidovou kulturu člověku dnešní doby, udržovat a rozvíjet lidové zvyky, tance a písně, ale také pečovat o valašský kroj a reprezentovat jej na veřejnosti. Jak se jim to daří, můžete posoudit na Světlovském bále, kam zavítají v dvacetičlenné sestavě a v tradičních valašských krojích.
FS Ovčák - Hovězí FS Ovčák - Hovězí FS Ovčák - Hovězí FS Ovčák - Hovězí

DFS Olšavěnka - Uherský Brod


Soubor Olšavěnka z nedalekého Uherského Brodu bude na Světlovském bále souborem s nejdelší historií, funguje už od roku 1955. Tehdy si členové souboru Olšava uvědomili, že je třeba starat se o své nástupce. Nyní navštěvuje Olšavěnku asi 37 dětí ve věku 6-13 let. Soubor spolupracuje s Cimbálovou muzikou Olšavěnka. Repertoár tvoří choreografie inspirované písněmi z okolí Uherskobrodska, Kopanic a Zálesí.
DFS Olšavěnka - Uherský Brod

ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic


Ženský sbor ČEREŠŇA byl založen v dubnu roku 2013 u příležitosti 40. výročí založení FS Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic. Sbor má přibližně 15 členek - z větší části současných nebo bývalých tanečnic Rozmarýnu. Při vystoupeních je hudebně doprovází Cimbálová muzika Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic s primášem Janem Mudrákem. Zpracovávají písně především z Uherskobrodska, Luhačovického Zálesí, Kopanic a Moravsko-slovenského pomezí. Tvorbě nových pásem se věnují především Jan Mudrák, Adéla Jurčíková a Barbora Kubáníková. Vedoucí souboru je Marie Mikuláštíková, organizaci zajišťuje Martina Trousilová.
ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic ŽS Čerešňa Újezdec u Luhačovic

CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic


Cimbálová muzika Rozmarýn vznikla z odchovanců Lubomíra Valečky, který jim vštípil základy lidové hudby v dětské cimbálové muzice Šablička, působící při ZUŠ v Uherském Brodě. V roce 2009 začali doprovázet FS Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, o 5 let později také ženský sbor Čerešňa. V muzice se za více jak šest let existence vystřídalo několik členů. Nyní pod primášem Janem Mudrákem hrají Štěpán Mudrák, Anna Bučková, Radek Hamada, Veronika Píšková, Ondřej Šmíd a Jakub Šustr (spolupracují i Miroslav Juračka a Vladislav Ilík). Cimbálová muzika Rozmarýn vystupuje na mnoha akcích v tuzemsku i v zahraničí (Slovinsko, Francie).
CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic CM Rozmarýn Újezdec u Luhačovic

CM Bojkovjan


Vznik CM Bojkovjan se datuje již do roku 2003. Do té doby muzikanti reprezentovali ZUŠ Bojkovice v dětské cimbálové muzice pod vedením Jaromíra Daňka. Během několika let muzika prošla mnohými změnami. V uskupení, jakým se prezentuje dnes, hraje od roku 2007. CM Bojkovjan se věnuje interpretaci písní z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Uherskobrodska a Strání, nebrání se i písním z jiných regionů. Dlouhá léta doprovází FS Světlovánek, se kterým se účastní mnoha folklorních festivalů doma i v zahraničí.
CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan

CM ZUŠ Bojkovice


CM ZUŠ Bojkovice
Cimbálová muzika ZUŠ Bojkovice hraje v současném obsazení od roku 2007, ale ještě do nedávna vystupovala jako muzika hudecká. Od roku 2009 spolupracuje se souborem Světlovánek, kde doprovází dvě mladší taneční skupiny. Pravidelně je součástí programů koncertů své ZUŠ, ale reprezentuje ji také samostatně při slavnostních příležitostech okolních obcí a především jako doprovodná muzika Světlovánku každoročně na Světlovském bále, na folklorních slavnostech v Detve, v domácím prostředí je pak vždy součástí akcí při stavění nebo kácení máje, fašankové obchůzky či vánočních koncertů.
CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice

Světlovánek


Pořádající soubor Světlovánek funguje od roku 1976. Při svých více než 100 členech se dělí na čtyři složky: přípravné oddělení, Malý Světlovánek, DFS Světlovánek a FS Světlovánek. Ve svém repertoáru má pásma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strání, Luhačovického Zálesí a Uherskobrodska. Soubor doprovází dvě muziky – mladším složkám hrají muzikanti ze ZUŠ Bojkovice, mládežníci tvoří kolektiv s CM Bojkovjan. Světlovánek vystupuje v tuzemsku i na zahraničních mezinárodních folklorních festivalech – největším svátkem je však pro celý soubor i muziky každoroční Světlovský bál.
Světlovánek Světlovánek Světlovánek Světlovánek

Předchozí ročníky


Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál již dvanáctým rokem patří k nejvýznamnějším kulturním akcím v Bojkovicích a okolí. Pořádá jej folklorní soubor Světlovánek ve spolupráci s městem Bojkovice a Folklorním sdružením ČR.
Festival vznikl na základě reciprocity dětských souborů a myšlenka uspořádat tuto akci se zrodila při účasti souboru Světlovánek na dětském festivalu „Stretnutie priatelov“ v Trenčianské Turné. Postupně se do tohoto dění zapojovalo stále více dětí a mládeže, navazovala se nová přátelství.
Návštěvníci i účastníci akce už za jedenáct let měli možnost poznat kulturu a zvyklosti mnoha jiných oblastí a zemí.
Světlovský bál se stal tradicí, vstoupil do povědomí široké veřejnosti a zvýšil zájem o folklor ze strany dětí a jejich rodičů, což dokazuje i více než stočlenná základna souboru Světlovánek.

Díky festivalu se staly Bojkovice místem pro setkávání kultur. Za jedenáct let na Světlovském bále účinkovalo přes padesát domácích a zahraničních folklorních souborů a cimbálových muzik. Teď už organizace festivalu není jen o pár lidech, ale zapojuje se několik desítek lidí - od vedoucích Světlovánku, přes muzikanty, tanečníky a jejich rodiny, které ubytovávají hostující soubory, a sponzory i příznivce, bez kterých by to nešlo.

Všem patří velké díky!


2005


DFS Venček - Poprad
DFS Pramienok - Vikartovce
DFS Hanáček - Brno
FS Světlovan - Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek Bojkovice

2006


Pannonia Folk Dance - Maďarsko
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
FS Světlovan
CM Jaroslava Pavlíka
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek
CM Bojkovjan

2007


DFS Radosť – Trenčín
DFS Jitřenka – Dolní Čermná
DFS Jánošíček – Brno
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek

2008


DFS Slniečko – Detva
DFS Vizovjánek – Vizovice
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Světlovánek
CM ZUŠ Bojkovice
DFS Světlovánek, Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku

2009


FS Rovina – Dĺhé Klčovo
FS Jánošíček – Brno
Kud Oton Županič Artiče – Slovinsko
CM ZUŠ Bojkovice
CM Světlovánek
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2010


Mali Magurzanie – Polsko
FS Oravan – Nižná
DFS Ovečky
CM Bača
CM Bojkovjan
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2011


FS Haskovo – Bulharsko
DFS Malý Vtáčnik – Prievidza
FS Jánošíček – Brno
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek
FS a DFS Světlovánek

2012


Folk Dance Ensemble VILA – Srbsko
Folkdance Bartina – Maďarsko
FS Rovina – Dĺhé Klčovo
DFS Veličánek – Velká nad Veličkou
CM Čardáš
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS a DFS Světlovánek

2013


Compania Folklorika Orizaba IRBAO Repique – Mexiko
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – Polsko
DFS Ostravička – Frýdek - Místek
CM Bača – Valašské Meziříčí
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS Světlovánek

2014


Kalanjay - Indie
Edera - Rumunsko
DFS Štvorlístok - Trenčianska Turná
FS Jánošíček – Brno
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
CM Bača - Valašské Meziříčí
DFS Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
DFS a FS Světlovánek
více na 2014.svetlovskybal.cz

2015


Ballet Folklórico Sabor Boricua
- Puerto Rico
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka
- Polsko
DFS Hájenka - Slovensko
DFS Pentlička - Boršice
ŽS Čerešňa - Újezdec u Luhačovic
CM Rozmarýn - Újezdec u Luhačovic
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2015.svetlovskybal.cz
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Kontakt na pořadatele


Pořadatel


Kontaktní osoby


SVĚTLOVÁNEK o. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice Mgr. Jitka Maštalířová +420 777 105 170
IČ: 266 31 130 Dagmar Peřestá +420 777 273 118
E-mail: svetlovanek@email.cz Ing. Bohumír Gottfried +420 732 840 858

Festival podpořili


XII. Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál - Podporovatelé festivalu